Stationsweg 1, Laren

Oude situatie

WELKOM OP DE WEBSITE
“STATIONSWEG 1 TE LAREN”

Wij, Hertenkamp Laren B.V., hebben op 24 juni 2021 een omgevingsvergunning ontvangen, voor de nieuwbouw van 12 appartementen en een ondergrondse parkeergarage gelegen op het perceel Stationsweg 1. De locatie van het voormalig Chinees restaurant “Golden River”.

Het ontwerp van de nieuwbouw is van Friso Woudstra Architecten BNA uit Vorden. De bouw wordt uitgevoerd door WBC Bouw BV uit Winterswijk.

Via deze site willen wij u op de hoogte houden van de voortgang van de bouw en informeren welke werkzaamheden op de korte termijn plaats gaan vinden en de eventuele overlast die dit tot gevolg kan hebben voor de directe omgeving.
Uiteraard doen wij er alles aan om eventuele overlast zoveel als mogelijk te beperken. Maar mogelijk dat u toch enige overlast van ons werk ondervindt. We vragen uw begrip hiervoor.

Heeft u belangstelling voor één van de appartementen dan verwijzen wij u naar de site www.lagare-laren.nl

Nieuwe situatie

Start bouw
In de week van 23 augustus 2021 zal er gestart worden met de sloop van het voormalige Chinees restaurant. Aansluitend aan de sloop zal gestart worden met de bouwwerkzaamheden.
De prognose van de totale bouwtijd is circa 18 maanden.

Afsluiting Stationsweg
Tijdens de bouwwerkzaamheden zal de Stationsweg vanaf de Burgmeester van Nispen van Sevenearstraat afgesloten worden. Het deel voor Stationsweg nr 1 en 3 zal als bouwterrein in gebruik genomen worden.
Het parkeerterrein aan de Stationsweg is bereikbaar via de ingang van de Stationsweg aan de Hilversumseweg.

Afscheiding bouwterrein
Het bouwterrein grenzend aan de openbare weg zal met bouwhekken afgescheiden worden.
De bouwhekken worden voorzien van doeken met daarop impressies van de nieuwbouw en de naamaanduidingen van de partijen die betrokken zijn bij de nieuwbouw.

Inrichting Bouwterrein
Via onderstaande downloadbutton is de tekening van de bouwplaatsinrichting te downloaden.

Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen over het plan en de werkzaamheden dan kunt u deze stellen per mail op reactie@stationsweg-laren.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u terecht bij de uitvoerder in de bouwkeet of bellen naar het algemene nummer van WBC Bouw BV 0543-55 10 10.
Bij calamiteiten buiten werktijd kunt u contact opnemen met het storingsnummer van WBC Bouw BV 06-53 69 08 05

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Hertenkamp Laren B.V.